ugg boots für babys Bewaarloon voor aandelen

short uggs Bewaarloon voor aandelen

Voor openstaande posities in aandelen, obligaties en ETF geldt een bewaarloon van 0.12% op jaarbasis met een maandelijks minimum van Het bewaarloon wordt berekend op basis van de dagelijkse sluitingskoers en maandelijks op uw rekening in mindering gebracht.

Dagelijkse bewaarloon berekening: (aantal aandelen sluitingskoers) (jaarlijks bewaarloon percentage / jaarlijkse dagtelling). Voorbeeld berekening: Stel u heeft 1000 aandelen XYZ Inc. met een sluitingskoers van in het bezit, dan zal het dagelijks bewaarloon als volgt berekend worden: (1000 (0.12%/360) =

Alle handel brengt risico’s met zich mee. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentile informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld,
ugg boots für babys Bewaarloon voor aandelen
waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentile informatiedocumenten vinden. Meer info Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financile Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en Belgi en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.
ugg boots für babys Bewaarloon voor aandelen